Wiadomości z Orzesza

Orzesze: Mieszkańcu, nie odprowadzaj deszczówki do kanalizacji sanitarnej!

  • Dodano: 2023-03-16 07:15, aktualizacja: 2023-03-15 18:59

1 czerwca 2023 roku rozpoczną się kontrole mające na celu sprawdzenie, czy mieszkańcy nie odprowadzają deszczówki oraz wód z roztopów i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Burmistrz Miasta Orzesze oraz Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przypominają, że zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2020.2028 tj. z dnia 2020.11.17) zabrania się odprowadzania wód z opadów atmosferycznych,  roztopów  i drenażowych do kanalizacji sanitarnej.

Co grozi za brak przestrzegania przepisów?

Za niestosowanie się do przepisów grożą sankcje karne, o których mowa w art. 28 wyżej wymienionej ustawy. Dlatego właściciele posesji, gdzie wody deszczowe odprowadzane są do sieci kanalizacji sanitarnej powinni niezwłocznie usnąć istniejące nieprawidłowości. Stan faktyczny będzie sprawdzany podczas kontroli, które prowadzone będą od 1 czerwca 2023 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w  Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa, Leśnictwa i Szkód Górniczych Urzędu Miejskiego Orzesze, tel. 32 3248818.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również