Wiadomości z Orzesza

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A odniosło się do w sprawy programu Kolej+

  • Dodano: 2023-09-28 10:15, aktualizacja: 2023-09-28 12:00

9 listopada 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowę pomiędzy samorządem województwa, a spółką PKP PLK SA na odtworzenie linii kolejowej łączącej Katowice z Jastrzębiem-Zdrojem. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu Kolej+. Linia będzie przebiegać przez Orzesze.

Treść pisma, które Burmistrz Miasta Orzesze otrzymał w odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej inwestycji:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Przygotowania Inwestycji w odpowiedzi na pismo nr WRZP.0724.1.2023 WRZP.KW-138/23 z dnia 11 maja 2023 r. przekazuje poniżej informacje dotyczące projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnego Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 r., których przedmiot zlokalizowany jest częściowo na terenach Miasta Orzesze.
Dla zadania pn. Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” trwa procedura przetargowa, która została wszczęta w lutym br. Z kolei w ramach projektu „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami” w dniu 10 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa z Wykonawcą na opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

Odpowiadając na poruszone w przywołanym na wstępie piśmie zagadnienia informujemy, że dając zadość zasadom dobrych praktyk realizacji projektów każde zadanie Spółki podlega uzgodnieniom z inwestorami i wykonawcami powiązanych zamierzeń inwestycyjnych. Podobnie w tym przypadku – już na etapie przygotowywania materiałów przetargowych oraz w trakcie procedury przetargowej podejmowane były (i są w dalszym ciągu) rozmowy z Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o. (CPK) celem dopracowania zasad
i rozwiązań, które pozwolą na optymalne zaprojektowanie infrastruktury kolejowej mającej realizować cele obu przywołanych na wstępie projektów. Zgodnie z postanowieniami opisów przedmiotu obu ww. zamówień Wykonawcy prac projektowych zobligowani będą do kontynuacji uzgodnień i koordynacji prac wskazanych zadań komplementarnych.

Tak jak wskazywaliśmy w poprzednim piśmie szczegóły omawianych przedsięwzięć i zakresy ich realizacji ustalone zostały przez jednostki samorządów terytorialnych we Wstępnych Studiach Prognostyczno – Planistycznych (WSPP). Realizując te ustalenia na ten moment nie przewiduje się wykonania infrastruktury Kolei + i CPK jako jednego ciągu komunikacyjnego. Niemniej jednak ze względu na m.in. konieczność szczegółowej analizy uwarunkowań terenowych, konieczność koordynacji z projektami powiązanymi oraz planowane
do przeprowadzenia konsultacje społeczne ostateczne rozwiązania obu przedsięwzięć zostaną wypracowane na etapie opracowania projektu budowlanego. Podkreślenia wymaga fakt, iż Spółka realizuje projekt przygotowany (zaprojektowany w stopniu szczegółowości właściwym dla dokumentacji przedprojektowej) przez jednostki samorządów terytorialnych i ewentualne 2 modyfikacje założeń projektu w stosunku do tych przyjętych z WSPP mogą mieć miejsce jedynie na zasadach określonych w Umowach regulujących zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo – technicznych oraz realizacji robót budowlanych zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego (w przypadku projektu pn. „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami”) oraz Urzędem Miasta Mikołów (w przypadku projektu pn. „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych”).
Mając na względzie wyrażone przez Państwa prośby informujemy, iż w trakcie realizacji umów na wykonanie dokumentacji projektowych wykonawcy zobowiązani będą do przeprowadzenia konsultacji ze społecznościami lokalnymi (zarówno mieszkańcami jak i przedstawicielami władz poszczególnych gmin leżących w obszarze planowanej inwestycji) celem potwierdzenia zgłoszonych na etapie sporządzania WSPP potrzeb społecznych oraz
przedstawienia docelowego zakresu inwestycji. Deklarujemy również, że rozwiązania techniczne w obszarze projektowanych układów komunikacyjnych poszczególnych miast/gmin (tj. rozwiązania dotyczące dróg lokalnych, przejazdów kolejowo – drogowych) będą podlegały odrębnym uzgodnieniom z ich zarządcami, w tym przedstawicielami Państwa Miasta.
Pozostając w Państwa dyspozycji zapewniamy o naszej otwartości do udzielania wszelkich informacji w odpowiedzi na kierowane w przyszłości zapytania dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Orzesze.

Już 9 listopada 2022 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego podpisano umowę pomiędzy samorządem województwa, a spółką PKP PLK SA na odtworzenie linii kolejowej łączącej Katowice z Jastrzębiem-Zdrojem. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu Kolej+. Linia będzie przebiegać przez Orzesze.

Treść pisma, które Burmistrz Miasta Orzesze otrzymał w odpowiedzi na pytania dotyczące planowanej inwestycji:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrala Biuro Przygotowania Inwestycji w odpowiedzi na pismo nr WRZP.0724.1.2023 WRZP.KW-138/23 z dnia 11 maja 2023 r. przekazuje poniżej informacje dotyczące projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnego Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 r., których przedmiot zlokalizowany jest częściowo na terenach Miasta Orzesze.
Dla zadania pn. Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” trwa procedura przetargowa, która została wszczęta w lutym br. Z kolei w ramach projektu „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami” w dniu 10 sierpnia 2023 r. zawarta została umowa z Wykonawcą na opracowanie
dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.
Odpowiadając na poruszone w przywołanym na wstępie piśmie zagadnienia informujemy, że dając zadość zasadom dobrych praktyk realizacji projektów każde zadanie Spółki podlega uzgodnieniom z inwestorami i wykonawcami powiązanych zamierzeń inwestycyjnych. Podobnie w tym przypadku – już na etapie przygotowywania materiałów przetargowych oraz w trakcie procedury przetargowej podejmowane były (i są w dalszym ciągu) rozmowy z Centralnym Portem Komunikacyjnym Sp. z o.o. (CPK) celem dopracowania zasad
i rozwiązań, które pozwolą na optymalne zaprojektowanie infrastruktury kolejowej mającej realizować cele obu przywołanych na wstępie projektów. Zgodnie z postanowieniami opisów przedmiotu obu ww. zamówień Wykonawcy prac projektowych zobligowani będą do kontynuacji uzgodnień i koordynacji prac wskazanych zadań komplementarnych.
Tak jak wskazywaliśmy w poprzednim piśmie szczegóły omawianych przedsięwzięć i zakresy ich realizacji ustalone zostały przez jednostki samorządów terytorialnych we Wstępnych Studiach Prognostyczno – Planistycznych (WSPP). Realizując te ustalenia na ten moment nie przewiduje się wykonania infrastruktury Kolei + i CPK jako jednego ciągu komunikacyjnego. Niemniej jednak ze względu na m.in. konieczność szczegółowej analizy uwarunkowań terenowych, konieczność koordynacji z projektami powiązanymi oraz planowane
do przeprowadzenia konsultacje społeczne ostateczne rozwiązania obu przedsięwzięć zostaną wypracowane na etapie opracowania projektu budowlanego. Podkreślenia wymaga fakt, iż Spółka realizuje projekt przygotowany (zaprojektowany w stopniu szczegółowości właściwym dla dokumentacji przedprojektowej) przez jednostki samorządów terytorialnych i ewentualne 2 modyfikacje założeń projektu w stosunku do tych przyjętych z WSPP mogą mieć miejsce jedynie na zasadach określonych w Umowach regulujących zasady współpracy przy opracowaniu Studium Projektowo – technicznych oraz realizacji robót budowlanych zawartych z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego (w przypadku projektu pn. „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia Zdroju z Katowicami”) oraz Urzędem Miasta Mikołów (w przypadku projektu pn. „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych”).
Mając na względzie wyrażone przez Państwa prośby informujemy, iż w trakcie realizacji umów na wykonanie dokumentacji projektowych wykonawcy zobowiązani będą do przeprowadzenia konsultacji ze społecznościami lokalnymi (zarówno mieszkańcami jak i przedstawicielami władz poszczególnych gmin leżących w obszarze planowanej inwestycji) celem potwierdzenia zgłoszonych na etapie sporządzania WSPP potrzeb społecznych oraz
przedstawienia docelowego zakresu inwestycji. Deklarujemy również, że rozwiązania techniczne w obszarze projektowanych układów komunikacyjnych poszczególnych miast/gmin (tj. rozwiązania dotyczące dróg lokalnych, przejazdów kolejowo – drogowych) będą podlegały odrębnym uzgodnieniom z ich zarządcami, w tym przedstawicielami Państwa Miasta.
Pozostając w Państwa dyspozycji zapewniamy o naszej otwartości do udzielania wszelkich informacji w odpowiedzi na kierowane w przyszłości zapytania dotyczące realizowanych zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Orzesze.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również