Wiadomości z Orzesza

Porządek obrad XL Sesji Rady Miejskiej Orzesze

 • Dodano: 2022-02-21 12:00

XL Sesja Rady Miejskiej Orzesze odbędzie się w czwartek 24 lutego 2022 r. o godz. 15:00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego Orzesze.

Porządek obrad

 1. Otwarcie Sesji:
  • stwierdzenie prawomocności,
  • wskazanie protokolanta,
  • powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 2. Wnioski dotyczące zmiany porządku obrad.
 3. Przegłosowanie zgłoszonych i nieuwzględnionych poprawek do protokołu z XXXIX Sesji.
 4. Sprawozdanie Burmistrza z prac w okresie międzysesyjnym i wolne głosy.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • podtrzymania stanowiska w sprawie skargi na Burmistrza Miasta Orzesze,
  • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2040,
  • zmian w budżecie na 2022 rok,
  • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Orzesze na rok 2022,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul.W. Łokietka,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Słonecznej,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Skośnej działka nr 3078/54,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul.Skośnej działka nr 3077/54,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Dolnej,
  • wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej przy ul.Bolesława Chrobrego,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej przy ul.Piastowskiej,
  • zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu Targowiska w Orzeszu,
  • wprowadzenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników,
  • wyznaczenia miejsca przeznaczonego dla rolników i ich domowników do prowadzenia handlu w piątki i soboty,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przebiegu przedstawionych wariantów trasy linii kolejowych w ramach inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 6. Sprawozdania z działalności Komisji działających przy Radzie Miejskiej za II półrocze 2021 roku.
 7. Zamknięcie Sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również