Wiadomości z Orzesza

Rekrutacja do Miejskiego Żłobka w Orzeszu

  • Dodano: 2019-05-13 13:15

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem rekrutacji do Żłobka Miejskiego.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W ORZESZU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

L.p. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Składanie deklaracji o kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w roku szkolnym 2019/2020 przez rodziców dzieci już uczęszczających 1-28 marzec 2019 roku
2.  Ogłoszenie na stronie internetowej żłobka i na tablicy ogłoszeń w żłobku komunikatu o liczbie wolnych miejsc w placówce na rok szkolny 2019/2020 29 marzec 2019r.
3. 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kartę zgłoszenia będzie można pobrać osobiście w placówce żłobka lub na stronie internetowej pod adresem www.zlobek.orzesze.pl

6-22 maj 2019r.
4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do żłobka - ogłoszenie na tablicy w placówce, lub osobiście u dyrektora żłobka. 24 maj 2019r
5.  Zgłaszanie się rodziców/prawnych opiekunów w celu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka w postaci pisemnego oświadczenia oraz uzupełnienia dokumentacji pielęgnacyjno – opiekuńczej. W wypadku braku potwierdzenia, miejsce to otrzyma dziecko z listy oczekujących 27-30 maj 2019r.
6.  Ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny 2019/2020; 31 maj 2019r.
7.  Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka od września 2019 r. Podpisanie umów  z dyrektorem o świadczenie usług żłobka. czerwiec 2019

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją dzieci do żłobka udziela się w siedzibie Miejskiego 
Żłobka w Orzeszu
, ul. Mleczna 44a oraz telefonicznie: 32 723 30 36 lub 790 433 522

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.