Wiadomości z Orzesza

Rekrutacja do Miejskiego Żłobka w Orzeszu

  • Dodano: 2019-05-13 13:15

Zapraszamy do zapoznania się z poniższym harmonogramem rekrutacji do Żłobka Miejskiego.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DZIECI DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA W ORZESZU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

L.p. Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

1. Składanie deklaracji o kontynuacji pobytu dziecka w żłobku w roku szkolnym 2019/2020 przez rodziców dzieci już uczęszczających 1-28 marzec 2019 roku
2.  Ogłoszenie na stronie internetowej żłobka i na tablicy ogłoszeń w żłobku komunikatu o liczbie wolnych miejsc w placówce na rok szkolny 2019/2020 29 marzec 2019r.
3. 

Złożenie wniosku o przyjęcie dziecka do żłobka wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Kartę zgłoszenia będzie można pobrać osobiście w placówce żłobka lub na stronie internetowej pod adresem www.zlobek.orzesze.pl

6-22 maj 2019r.
4.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i nie zakwalifikowanych do żłobka - ogłoszenie na tablicy w placówce, lub osobiście u dyrektora żłobka. 24 maj 2019r
5.  Zgłaszanie się rodziców/prawnych opiekunów w celu potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do żłobka w postaci pisemnego oświadczenia oraz uzupełnienia dokumentacji pielęgnacyjno – opiekuńczej. W wypadku braku potwierdzenia, miejsce to otrzyma dziecko z listy oczekujących 27-30 maj 2019r.
6.  Ogłoszenie ostatecznej listy dzieci przyjętych do żłobka na rok szkolny 2019/2020; 31 maj 2019r.
7.  Zebranie informacyjne dla rodziców dzieci przyjętych do żłobka od września 2019 r. Podpisanie umów  z dyrektorem o świadczenie usług żłobka. czerwiec 2019

Wszelkich informacji związanych z rekrutacją dzieci do żłobka udziela się w siedzibie Miejskiego 
Żłobka w Orzeszu
, ul. Mleczna 44a oraz telefonicznie: 32 723 30 36 lub 790 433 522

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również