Wiadomości z Orzesza

Rozpoczyna się kontrola kompostowników

  • Dodano: 2022-07-25 07:00, aktualizacja: 2022-07-24 22:24

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz Miasta jest zobowiązany do dokonania kontroli nieruchomości, których właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i składowanie w nim bioodpadów oraz korzystają z częściowego zwolnienia z opłaty z tego tytułu.

Kontrola kompostowników

W najbliższych tygodniach pracownicy Urzędu Miejskiego przeprowadzą kontrole kompostowników.

Celem kontroli jest weryfikacja zadeklarowanych danych ze stanem faktycznym, tj. czy w obrębie nieruchomości znajduje się kompostownik oraz czy są w nim kompostowane bioodpady.  Z kontroli przeprowadzonych w obecności właściciela nieruchomości lub dorosłego domownika sporządzony zostanie protokół.

Należy pamiętać o tym, że właściciel nieruchomości jest zobowiązany do umożliwienia dokonania czynności kontrolnych. W przypadku uniemożliwienia dokonania oględzin nieruchomości w celu weryfikacji zgodności informacji wskazanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (o posiadaniu kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów) ze stanem faktycznym, stwierdzona zostanie, w drodze decyzji, utrata prawa do zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Ponowne skorzystanie ze zwolnienia będzie możliwe dopiero po upływie 6 miesięcy od dnia, kiedy decyzja o utracie prawa do zwolnienia stanie się ostateczna. Takie same konsekwencje wynikać będą z faktu nieposiadania kompostownika na nieruchomości oraz niekompostowania w nim bioodpadów.

Zawiadomienie o planowanym terminie kontroli zostanie doręczone właścicielowi nieruchomości na piśmie.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również