Wiadomości z Orzesza

Rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium naukowego Burmistrza Miasta Orzesze

 • Dodano: 2021-06-28 09:30

Wnioski o przyznanie stypendium naukowego należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego Orzesze, po zakończonym roku szkolnym 2020/2021 do dnia 31 lipca 2021r. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć uwierzytelnione – za zgodność z oryginałem – kserokopie dokumentów potwierdzających konkretne osiągnięcia kandydata w danym roku szkolnym.

Zasady i tryb udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych określane są w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze”. Stypendium naukowe przyznawane jest jeden raz w roku po zakończonym roku szkolnym. Kandydatów do stypendium zgłaszać mogą rodzice lub prawni opiekunowie ucznia.
 
Stypendium może być przyznane uzdolnionym uczniom za:

 • osiągnięcie wybitnych wyników w nauce za dany rok szkolny:
 • średnia ocen od 5,40 dla uczniów klas VII i VIII szkoły podstawowej,
 • średnia ocen od 5,70 dla uczniów klas IV, V, VI szkoły podstawowej;
 • uzyskanie tytułu laureata lub finalisty w konkursach i olimpiadach organizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub Śląskie Kuratorium Oświaty;
 • uzyskanie wysokiego wyniku w konkursach przedmiotowych lub olimpiadach  o zasięgu międzynarodowym, krajowym, wojewódzkim (I miejsce lub równoważne) organizowanych przez inne podmioty.

Stypendium ma charakter motywacyjny i wypłacane jest jednorazowo w formie pieniężnej.
 
Szczegóły określa:

 1. Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze przyjęty Uchwałą nr IV/50/19 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 24.01.2019 r.
   
 2.  Zasady i tryb udzielania uczniom uzdolnionym stypendiów naukowych w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży w Mieście Orzesze”  przyjęty Uchwałą nr XVII/198/20 Rady Miejskiej Orzesze z dnia 27.02.2020 r.
   
 3. Wzór wniosku o przyznanie stypendium przyjęty Zarządzeniem nr VIII/107/20 Burmistrza Miasta Orzesze z dnia 1.06.2020 r.


Źródło: UM Orzesze

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również