Wiadomości z Orzesza

Zasłużony dla Miasta Orzesze

  • Dodano: 2018-04-05 09:45

Burmistrz Miasta Orzesze informuje, że do 30 kwietnia br. można składać wnioski  o przyznanie tytułu Zasłużony dla Miasta Orzesze.

Tytuł może być przyznawany osobom fizycznym, prawnym, stowarzyszeniom społecznym i instytucjom publicznym działającym na terenie miasta oraz poza jego granicami - za działalność gospodarczą, społeczną, kulturalną, sportową, turystyczną, artystyczną, literacką, oświatową i naukową oraz inne osiągnięcia wyróżniające miasto, bądź przynoszące mu sławę lub korzyść mieszkańcom.

Prawo zgłaszania wniosków o przyznanie tytułu przysługuje:

  1. Burmistrzowi Miasta Orzesze.
  2. Organizacjom i stowarzyszeniom działającym na terenie Miasta Orzesze.
  3. Grupie 5 radnych.
  4. Radom sołeckim.
  5. Radom pedagogicznym szkół.
  6. Minimum 20 mieszkańcom Orzesza.

Wniosek musi być sporządzony na piśmie i powinien zawierać:

  1. dane personalne kandydata lub nazwa i dane adresowe instytucji,
  2. charakterystyka kandydata lub instytucji wraz z uzasadnieniem argumentującym zasadność przyznania tytułu;
  3. podpisy osób składających wniosek.

Wnioski dostępne są w Urzędzie Miejskim w Orzeszu w pokoju nr 19 oraz można je pobrać, klikając w poniższe linki:

Wniosek Zasłużony dla Miasta Orzesze - osoba fizyczna
Wniosek Zasłużony dla Miasta Orzesze - osoba prawna


Wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim Orzesze.

Wniosek o przyznanie tytułu opiniuje i zatwierdza honorowe kolegium zwane dalej Kapitułą
w składzie:

Burmistrz Miasta Orzesze.
Z-ca Burmistrza Miasta Orzesze.
Przewodniczący Rady Miejskiej.
Przewodniczący stałych Komisji Rady.
Ubiegłoroczny zdobywca tytułu.
Kapituła może zasięgać dodatkowych informacji o kandydacie u wnioskodawcy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również