Wiadomości z Orzesza

Zmiany w organizacji udzielania porad prawnych na terenie naszego powiatu

  • Dodano: 2020-04-01 11:00

INFORMACJA O TYMCZASOWEJ ZMIANIE W ZAKRESIE DZIAŁANIA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ i NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU MIKOŁOWSKIEGO.

 

Szanowni Państwo,
 

W celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z wirusem COVID-19 Zarząd Powiatu Mikołoskiego uprzejmie informuje owprowadzeniu tymczasowej zmiany w organizacji udzielania porad, tj. od dnia 18 marca 2020 r. porady udzielane będą przez telefon lub z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w dotychczasowych godzinach pracy punktów.
 

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego należy:

  • przesłać mailowo na adres: npp@mikolowski.pluzupełniony i podpisany wniosek o uzyskanie ww. pomocy zawierający oświadczenie, że osoba nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej (wzór wniosku wraz z oświadczeniem do pobrania tutaj, lub ze strony internetowej bądź BIP-U powiatu) lub,
  • złożyć papierowy wniosek wraz z oświadczeniem do skrzynki „INNE” znajdującej się tymczasowym biurze podawczym przy wejściu B do budynku Starostwa Powiatowego w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4a (gotowe wnioski znajdują się w środku biura – po prawej stronie od wejścia).

W wyjątkowej sytuacji, uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu, osoba potrzebująca nieodpłatnej pomocy prawnej lub  porady obywatelskiej może złożyć wniosek o uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z oświadczeniem - ustnie przez telefon. Fakt ten powinien być niezwłocznie odnotowany przez osobę odbierającą oświadczenie w formie notatki służbowej. W notatce tej należy zamieścić następujące dane osoby potrzebującej pomocy: imię, nazwisko, adres, numer PESEL (w przypadku braku numeru PESEL - numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość) oraz datę złożenia oświadczenia. W notatce należy również wskazać przyczyny uzasadniające odstąpienie od pisemnej formy oświadczenia. Notatka będzie sporządzana podczas telefonicznego umawiania się na poradę.


Zmiana w funkcjonowaniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej/nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego ważna jest do odwołania.


Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: (32) 32 48 143, (32) 32 48 104.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również