Wiadomości / Wolontariat i praktyki zamiast przerwy w zatrudnieniu