ankieta

 • Wypełnij ankietę dla mieszkańców naszego obszaru

  • Dodano 2021-12-10
   

  Dostępna jest ankieta dotycząca poziomu satysfakcji mieszkańców naszego obszaru. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju.

 • Ankieta w sprawie Strategii Rozwoju Miasta

  • Dodano 2020-09-28
   

  W związku z prowadzonymi pracami nad Strategią Rozwoju Miasta Orzesze do roku 2027, Urząd Miasta zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety aktualnego stanu Miasta Orzesze oraz jego przyszłej wizji.

 • Europejskie badanie warunków życia ludności

  • Dodano 2019-04-23
   

  Urząd Miasta informuje o badaniu ankietowym EU-SILC.

 • Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym

  • Dodano 2018-07-17
   

  Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badaniu ankietowym w gospodarstwach rolnych o symbolu AK-R (Ankieta koniunktury w gospodarstwie rolnym) przeprowadzanym w dniach 16 - 31 lipca 2018 r.

 • Ankieta badania satysfakcji klienta zewnętrznego

  • Dodano 2017-10-23
   

  Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze nr VII/225/2017 z dnia 13 października 2017 r. Urząd Miasta Orzesze przeprowadza badanie satysfakcji klienta zewnętrznego. Jego celem jest poznanie stopnia satysfakcji klientów zewnętrznych Urzędu. Ma to umożliwić stałe podwyższanie standardów świadczonych usług oraz dopasowywanie pracy Urzędu do potrzeb i perfekcji klientów. Zebrane opinie pomogą dostosować sposób świadczenia usług do potrzeb i oczekiwań klientów Urzędu.

 • Czy jest potrzebny żłobek w Orzeszu - ankieta

  • Dodano 2016-07-05
   

  W związku z pojawiającymi się zapytaniami mieszkańców dotyczącymi powstania żłobka w Orzeszu burmistrz Mirosław Blaski zlecił rozpoznanie, jak duże jest zapotrzebowanie na tego typu usługę w naszym mieście.

 • Badania ankietowe mieszkańców Powiatu Mikołowskiego

  • Dodano 2015-09-30
   

  Informujemy, iż we wrześniu i październiku zostaną przeprowadzone badania ankietowe w formie wywiadów telefonicznych z mieszkańcami Powiatu Mikołowskiego.

 • Ankieta oceniająca satysfakcję klienta

  • Dodano 2012-03-14
   

  Burmistrz Miasta Orzesze zwraca się z prośbą do mieszkańców Orzesza o czynne włączenie się do akcji badawczej oceniającej stopień satysfakcji klienta z korzystania z usług Urzędu Miejskiego Orzesze.

 • Ankieta Górnośląskiej Spółki Gazownictwa

  • Dodano 2009-03-20
   

  Górnośląski Zakład Gazowniczy wyraża gotowość rozbudowy isniejącej sieci gazowej.