Wiadomości z Orzesza

Dotacja dla OSP Gardawice i OSP Woszczyce

  • Dodano: 2022-04-12 06:30, aktualizacja: 2022-04-11 18:09

Z-ca Burmistrza Miasta Orzesze podpisała umowy dotacyjne z OSP Gardawice i OSP Woszczyce z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania pożarniczego.

Dotacja dla OSP Gardawice i OSP Woszczyce

Ochotnicze Straże Pożarne (OSP) są jednostkami ochrony przeciwpożarowej, które realizują przedsięwzięcia mające na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Wypełnianie tak istotnych zadań wymaga znacznych nakładów finansowych. Dlatego w budżecie Miasta Orzesze zostały zaplanowane środki finansowe z przeznaczeniem na ochronę przeciwpożarową w wysokości 524 266,00 zł.

Wśród katalogu form, w których Miasto Orzesze przekazuje środki finansowe jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej jest m.in. dotacja celowa.

Jednostki OSP najlepiej znają swoje potrzeby w zakresie sprzętu, wyposażenia czy umundurowania dlatego Burmistrz Miasta przekazuje jednostkom OSP z terenu Miasta Orzesze dotacje w wysokości po 5 000zł., aby jednostki samodzielnie decydowały o ich wydatkowaniu.

W związku z powyższym w dniu 8.04.2022 r. Z-ca Burmistrza Miasta Orzesze podpisała umowy dotacyjne z OSP Gardawice i OSP Woszczyce z przeznaczeniem na zakup sprzętu, wyposażenia i umundurowania pożarniczego:

  1. Umowa RWZK Nr 65/2022 – OSP Gardawice – kwota: 5 000 zł.
  2. Umowa RWZK Nr 66/2022 – OSP Woszczyce – kwota: 5 000 zł.

Dotowane jednostki OSP do dnia 31.01.2023 roku przedstawią rozliczenie wykorzystania dotacji. Wszelkie informacje dotyczące dokumentacji związanej z realizacją zadania oraz rozliczeniem dotacji można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Orzeszu w Referacie ds. Współpracy ze Stowarzyszeniami, Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Zarządzania Kryzysowego - pokój nr 22, w godzinach:

  • poniedziałek – środa od 730 – 1530;
  • czwartek od 730 – 1700;
  • piątek od 730 – 1400.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również