Wiadomości z Orzesza

Inwestycje kolejowe na terenie Orzesza

  • Dodano: 2024-02-29 12:00

Teren Gminy Orzesze objęty jest planowanym przebiegiem lub rozwojem sieci kolejowej w przynajmniej 4 kluczowych projektach przewidzianych do realizacji.

Na terenie Orzesza przewidziane są następujące przedsięwzięcia kolejowe:

1. Inwestycje kolejowe CPK w województwie śląskim, na które składa się między innymi zadanie w zakresie inwestycji kolejowych dotyczące przebiegu kolei dużych prędkości na odcinku Katowice -Jastrzębie Zdrój – Ostrawa przez Orzesze. Wybrany wariant inwestorski W72 przebiegu tej linii jest na etapie rozpatrywania przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska zażaleń na wydane postanowienie RDOŚ w Katowicach ustalające zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Podczas Śląskiego Protestu przeciwko CPK/KDP, który odbył się w 24 lutego w Mikołowie Mirosław Blaski, burmistrz Orzesza zebrał podpisy samorządowców pod pismem do Pełnomocnika rządu ds. CPK, które przekazał mu podczas spotkania w Katowicach. Samorządowcy zwracają się w nim o skorzystanie z przysługującej Pełnomocnikowi możliwości wystąpienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z wnioskiem o zawieszenie przedmiotowego postępowania.

Więcej informacji na temat CPK znajduje się na: https://www.orzesze.pl/p,364,cpk-centralny-port-komunikacyjny

2. „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odcinku Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” w ramach realizacji Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028r. to projekt, który zakłada budowę drugiego toru kolejowego w bardzo bliskim sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych na odcinku  Orzesze - Orzesze Jaśkowice. Wykonawca wybrany do realizacji tego zadania w zakresie opracowania dokumentacji projektowej przesłał do Urzędu Miejskiego Orzesze informacje o potrzebie zorganizowania konsultacji z przedstawicielami urzędu w celu przedstawienia i omówienia założeń przyjętych w Koncepcji Programowo – Przestrzennej. Spotkanie odbyło się w UM Orzesze w styczniu tego roku.

Więcej informacji o spotkaniu oraz prezentacja projektu: https://www.orzesze.pl/a,1348,kolej-budowa-drugiego-toru-na-trasie-katowice-ligota-orzesze-jaskowice

3. Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia-Zdroju z Katowicami realizowanej w ramach „Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku”, jest kolejnym projektem, w którym jeden ze wskazanych wariantów zakłada uruchomienie linii kolejowej na odcinku Jastrzębie Zdrój - Pawłowice Śląskie - Żory - Orzesze w celu połączenia miasta Jastrzębie Zdrój z Katowicami. W przedmiotowej sprawie odbyły się dwa spotkania (w listopadzie i grudniu 2023 roku) z projektantem i przedstawicielami PKP PLK w UM Orzesze. 20 listopada 2023r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Orzeszu Zawadzie odbyło się pierwsze spotkanie informacyjne burmistrza z mieszkańcami. Kolejne miało miejsce 19 lutego 2024 roku, również w SP3, a wzięli w nim udział: mieszkańcy Orzesza, Burmistrz Miasta, przedstawiciel Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego, przedstawiciele Polskich Linii Kolejowych i wykonawcy projektu inwestycji.

Relacja ze spotkania: https://www.orzesze.pl/a,1397,spotkanie-w-sprawie-projektu-kolej

Obecnie trwają konsultacje z projektantem w sprawie ostatecznego przebiegu trasy oraz rozwiązań technicznych dotyczących realizacji inwestycji.

4. "Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia Orzesze Jaśkowice – Tychy –Baraniec - KWK Piast - Nowy Bieruń - Oświęcim” zmierzająca do przywrócenia ruchu pasażerskiego i towarowego na trasie kolejowej Tychy Lodowisko - Bieruń Stary - Bieruń Nowy Oświęcim. Opracowywana została dokumentacja projektowa budowy tej linii kolejowej. W ramach stworzonego przez PKP PLK S.A. Krajowego Programu Kolejowego do 2030 (z perspektywą do roku 2032) zadanie rewitalizacji linii kolejowych 140/169/179/885/138 znajduje się na liście projektów rezerwowych i nie ma zapewnionego finansowania.

Obecnie Orzesze stanowi miejsce przebiegu linii kolejowych przecinających główne drogi miasta bez zastosowania rozwiązań bezkolizyjnych - przejazdy kolejowe przez drogi wojewódzkie w centrum miasta na DW 925 i DW 926. Jest to bardzo uciążliwe dla mieszkańców i uczestników ruchu drogowego. Każdorazowo przejazd pociągu przez miasto wiąże się z tworzeniem kilkusetmetrowych korków i blokadą całego centrum miasta. Mając to na względzie i w związku z organizowanym przez PKP PLK S.A. projektem pn. „Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych, w tym ich przebudowa na skrzyżowania dwupoziomowe” Miasto Orzesze zwróciło się do zarządcy przedmiotowych dróg wojewódzkich o zgłoszenie w ramach prowadzonego naboru przebudowy skrzyżowań linii kolejowej z ul. Rybnicką i Mikołowską celem likwidacji przejazdów w poziomie szyn i budowy skrzyżowań bezkolizyjnych.

Urząd Miasta Orzesze podejmuje wszelkie możliwe działania, by realizacja kolejnych projektów kolejowych nie utrudniła komunikacji oraz życia mieszkańców.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również