Wiadomości z Orzesza

Podsumowanie 2023 roku w poszczególnych Wydziałach Komendy oraz Komisariatach

  • Dodano: 2024-03-01 07:45, aktualizacja: 2024-03-01 07:58

2024 rozpoczął się na dobre, a policjanci mają już za sobą blisko 2 miesiące służby w nowym roku. Jednak aby poziom bezpieczeństwa i satysfakcji mieszkańców powiatu mikołowskiego był coraz wyższy, mundurowi omówili ubiegłoroczną statystkę i osiągnięte wówczas efekty.

Zakończyły się właśnie odprawy w poszczególnych wydziałach komendy oraz komisariatach w Orzeszu i Łaziskach Górnych.

Odprawa roczna całego mikołowskiego garnizonu odbyła się 22 lutego

Następnie podobne spotkania zorganizowano we wszystkich wydziałach Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz w dwóch podległych jednostce komisariatach: w Orzeszu i w Łaziskach Górnych. Ideą tego rodzaju przedsięwzięć, w których niejednokrotnie uczestniczą przedstawiciele lokalnego samorządu, jest zobrazowanie pracy danego pionu, określenie poziomu osiągniętych wyników oraz wskazanie priorytetów na kolejny rok. W każdej z odpraw uczestniczył pełniący obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Mikołowie podinsp. Andrzej Rudolf.

26 lutego jako pierwsza odbyła się odprawa policjantów z Orzesza. W budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w centrum miasta spotkali się orzescy mundurowi. Do udziału zaproszeni zostali samorządowcy. Pojawił się, między innymi Wójt Gminy Ornontowice Marcin Kotyczka wraz z Zastępcą Dariuszem Spyrą oraz przedstawiciel ds. Zarządzania Kryzysowego Bogdan Cieślik. Komendant jednostki asp.szt. Dariusz Stypuła wskazał dane: orzeski komisariat liczy łącznie 30 funkcjonariuszy, w tym 4 dzielnicowych. Ma na wyposażeniu 7 radiowozów (4 oznakowane i 3 nieoznakowane). W zakresie przestępczości, na terenie podległym (Orzesze i Ornontowice) w roku 2023 odnotowano 1 rozbój, 20 przypadków kradzieży, 10 kradzieży z włamaniem, wszczęto 8 spraw z tematyki przestępczości narkotykowej. Policjanci wylegitymowali 6872 osoby, skontrolowali 1180 pojazdów i odnotowali 29 zgłoszeń na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa. Mundurowi przeprowadzili 170 spotkań profilaktycznych z młodzieżą i 5 z seniorami.

Odprawa roczna policjantów Komisariatu Policji w Łaziskach Górnych odbyła się w dniu 27 lutego. Komendant łaziskich mundurowych podisnp. Sebastian Krzysztofik określił statystkę w zakresie, przestępczości kryminalnej: 46 kradzieży, 12 przypadków kradzieży z włamaniem, 20 przestępstw w zakresie uszkodzenia rzeczy, 5 przestępstw narkotykowych. Policjanci legitymowali 4851 osób, skontrolowali 287 pojazdów, ujawnili 1562 wykroczenia, doprowadzili do izby wytrzeźwień 139 osób. Na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa odnotowali 68 zgłoszeń. Mundurowi z prewencji przeprowadzili łącznie 205 spotkań profilaktycznych.

Tego samego dnia spotkali się policjanci mikołowskiej drogówki, w której uczestniczył także Zastępca Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach nadkom. Tomasz Bratek. Odprawę przeprowadził naczelnik nadkom. Lucjan Kret oraz jego zastępca mł.asp. Adam Jakubczyk. Policjanci omówili stan bezpieczeństwa na drogach całego powiatu. W ubiegłym roku mundurowi odnotowali 43 wypadki (w tym 3 ze skutkiem śmiertelnym) i 928 kolizji,  ujawnili 211 nietrzeźwych kierujących. W Wydziale prowadzone były różnego rodzaju wzmożone działania: np. "Bezpieczny pieszy". Mundurowi zabezpieczyli także szereg imprez sportowych, takich jak " Mikołowski Bieg Uliczny" i bieg uliczny "Łaziskie Liście".

28 lutego spotkali się funkcjonariusze Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie. Odprawę poprowadził naczelnik podinsp. Adam Kordek. Omówiony został, między innymi, stan etatowy komórki, ilość postępowań gospodarczych i korupcyjnych, ochrona środowiska oraz tymczasowo zajęte na poczet przyszłych kar, należące do podejrzanych, mienie w kwocie ponad 998 tysięcy złotych.

Jako ostatni 29 lutego spotkali się policjanci Wydziału Prewencji. Naczelnik asp.sztab. Krzysztof Czech zreferował osiągnięte wyniki w następujących obszarach: 3017 przeprowadzonych interwencji, 107 ujawnionych poszukiwanych, 8765 wylegitymowanych osób, 37 zatrzymanych sprawców przestępstw, 45 wdrożonych procedur Niebieskiej Karty, 530 spotkań z dziećmi i młodzieżą oraz 3 debaty społeczne.

Podsumowanie 2023 roku w poszczególnych Wydziałach Komendy oraz Komisariatach

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również