Wiadomości z Orzesza

Podsumowanie XXIX sesji Rady Powiatu

  • Dodano: 2021-05-27 08:30, aktualizacja: 2021-05-27 09:12

26 maja na zdalnym posiedzeniu zebrała się Rada Powiatu. Obrady prowadziła przewodnicząca Barbara Pepke i była to sesja absolutoryjna.

Procedurę tę rozpoczęło przedstawienie przez Starostę Mikołowskiego Mirosława Dużego Raportu o Stanie Powiatu Mikołowskiego. Jak przyznał, dokument ten liczy 132 strony i obejmuje pełną sferę działalności starostwa i jego jednostek.

W głosowaniu nad Wotum Zaufania dla Zarządu Powiatu uczestniczyło 20 radnych, dziesięciu głosowało za, a dziesięciu przeciw. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W tej sytuacji uznano, iż radni nie udzielili Zarządowi Powiatu wotum zaufania.

W tej sytuacji nieobecny w pierwszym głosowaniu radny Henryk Zawiszowski złożył wniosek formalny o ponowne głosowanie tego punktu obrad. Ponowne głosowanie nad wotum  zaufania zakończyło się wynikiem 12 głosów za, sześciu radnych było przeciw, trzech wstrzymało się. W tej sytuacji uchwała została przyjęta.

Radni zapoznali się także z realizacją budżetu powiatu za 2020 roku wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Mikołowskiego, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.

W głosowaniu nad udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok, 11 radnych było za, czterech przeciw, sześciu wstrzymało się od głosu.

Podczas majowej sesji radni zaakceptowali także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na okres od 2021 do 2032 oraz zmiany w budżecie.

Zajmowano się również skargą na Powiatowy Zarząd Dróg zgłoszoną przez jedną z mieszkanek ulicy Wojaczka w Mikołowie, a dotyczącą sposobu realizacji inwestycji drogowej na ulicy Pszczyńskiej. W imieniu Rady Powiatu skargę rozpatrywała Komisja Skarg Wniosków i Petycji, która uznała ją za zasadną.

W głosowaniu tego wniosku przez całą Radę Powiatu, radni 13 głosami za, trzema przeciw i pięcioma wstrzymującymi się uznali ją za zasadną.

Przyjęto również zaproponowany przez Zarząd Powiatu apel w sprawie funkcjonowania Elektrowni Łaziska do co najmniej 2028 roku.

– My nie zwołujemy mieszkańców, by protestować gdzieś przed ministerstwem czy w Brukseli. My prosimy, aby to, co zostało powiedziane, zostało dotrzymane – stwierdził starosta przedstawiając zamysł apelu.

W głosowaniu 19 radnych było za, dwie osoby nie głosowały.

W sprawozdaniu z prac Zarządu Powiatu starosta Mirosław Duży przedstawił informacje o pracy tego gremium od ostatniej sesji, wskazując na funkcjonowanie Punktów Szczepień Powszechnych, spadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne w PUP o około sto, wsparciu udzielonemu przez powiat Szpitalowi św. Józefa w Mikołowie w postaci środków ochrony indywidualnej.

– Odbyliśmy spotkanie z burmistrzami i wójtami, przygotowując wspólne stanowisko skierowane do spółki Centralny Port Komunikacyjny. Podjęliśmy decyzję o dofinansowanie zakupu busów dla Polskiego Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie – wymieniał starosta.

W wolnych głosach wiceprzewodniczący Rady Powiat Piotr Zienc złożył wniosek o przygotowanie informacji o funkcjonowaniu Punktów Szczepień Powszechnych w tradycyjnej firmie ulotek i plakatów, które byłyby dostępne przede wszystkim dla osób starszych i mieszkańców sołectw.

Pełny relacja z sesji e-sesja na stronie mikolowski.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również