Wiadomości z Orzesza

Raport o stanie Miasta Orzesze za rok 2018

  • Dodano: 2019-06-21 08:45, aktualizacja: 2019-06-21 12:05

Zgodnie z art.28aa ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019r. poz.506) Burmistrz Miasta udostępnia opracowany raport o stanie gminy.

Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której mogą zabierać głos mieszkańcy. Warunkiem zabrania głosu jest złożenie przewodniczącemu rady pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień zwołanej sesji, podczas której przedstawiony będzie raport o stanie gminy. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności złożenia przewodniczącemu rady zgłoszenia. Zgodnie z ustawą liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Treść raportu

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.