ograniczenia w ruchu

  • Uwaga! 28 lipca ograniczenia w ruchu!

    • Dodano 2016-07-27
     

    Informujemy, że Wojewoda Śląski wydał rozporządzenie o czasowym zakazie ruchu po drogach pojazdów przewożących materiały niebezpieczne oraz takich, których masa przekracza 12 ton.