Wiadomości z Orzesza

Stypendia szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Orzesze

  • Dodano: 2021-09-01 10:15

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2021/2022 dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Orzesze należy składać w nieprzekraczalnym terminie od 01.09.2021 r. Do 15.09.2021 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – do 15.10.2021 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu (ul. Powstańców 5b, tel. 32/22-15-520, adres e-mail: mops@orzesze.pl).

Stypendium szkolne

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekraczać kwoty określonej w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, która wynosi 528 zł netto na osobę w rodzinie.

Stypendium szkolne przyznawane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków imiennych dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.

Formularze wniosków dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej MOPS Orzesze (w zakładce Załatwianie spraw – Stypendia szkolne). Można je również uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Orzeszu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Orzesze.com.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również